Przeobrażenie

Pracownicy pobierania nieodpowiednich materiałów z Internetu mają tendencję do dzielenia się z kolegami i przyjaciółmi za pośrednictwem poczty elektronicznej, co może spowodować poważne uszkodzenie reputacji organizacji i zwiększa ryzyko infekcji wirusowych oprogramowania. Nadużywanie technologii w miejscu pracy do punktów słabości pracowników danej organizacji ?? szkolenia, polityki korporacyjne i obrony techniczne. Chyba, że ​​pracodawcy podejmują poważne środki ostrożności w celu usunięcia tych problemów w miejscu pracy, pozostaną one bezbronne wobec wirusów, łamania zabezpieczeń i straty finansowe. Obowiązek tworzenia porządny cyfrowy zachowanie leży w samych użytkowników. Przestrzeganie netykiety spowoduje wzrost wydajności i znaczne oszczędności w rozmieszczenia IT w miejscu pracy.